MÓNICA

Xestión de eventos e información de seguridade

Os equipos de ciberseguridade deben facer fronte ao aumento do volume e sofisticación das ameazas. A falta de visibilidade na rede, os escaneos manuais que levan moito tempo e a falta de contexto afectan negativamente a eficiencia dos equipos. MÓNICA é un sistema automatizado de xestión de información e de eventos de seguridade que recolle toda a información existente sobre posibles ameazas nunha única plataforma, permitindo non só reaccionar aos ataques, senón que os anticipa para remedialos antes de que sucedan. 

  • Detecta e resolve ameazas en tempo real.
  • Priorizar e investigar incidentes relevantes.
  • Un único punto de control e almacenamento centralizado.
  • A tecnoloxía española aliñada á Estratexia nacional de ciberseguridade.
  • Analiza o comportamento dos usuarios -UEBA-.
  • Cyber Intelligence of Threats.
  • Responde automaticamente -SOAR-.
  • Integración coa ferramenta LUCIA de xestión de incidentes cibernéticos no ámbito do réxime de seguridade nacional.

Empresas certificadas:

Nombre Razón social Web Estado de certificación
ICA Sistemas y Seguridad ICA Sistemas y Seguridad, S.L. www.grupoica.com

CERTIFICADA
(02/03/2020)

SIA Sistemas Informáticos Abiertos, S.A.U. www.sia.es

CERTIFICADA
(18/11/2022)

TAISA Técnicos Asociados Informática S.A.U. www.taisa.com

CERTIFICADA
(22/10/2021)

Máis información:

Contacto:

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT