Misión e Obxectivos

O CCN-CERT é a Capacidade de Resposta a Incidentes de Seguridade da Información do Centro Criptológico Nacional, CCN. Este servizo creouse no ano 2006 como CERT Gobernamental Nacional español e as súas funcións quedan recollidas na Lei 11/2002 reguladora do Centro Nacional de Intelixencia, o RD 421/2004 de regulación do CCN e no RD 311/2022, do 3 de maio, que regula o Esquema Nacional de Seguridade.

De acordo con esta normativa, o CCN-CERT ten responsabilidade en ciberataques sobre sistemas clasificados e sobre sistemas das administracións públicas e de empresas e organizacións de interese estratéxico para o país (aqueles que son esenciais para a seguridade nacional e para o conxunto da economía española).

A súa misión, polo tanto, é contribuír á mellora da ciberseguridade española, e é o centro de alerta e resposta nacional que coopera e axuda a responder de forma rápida e eficiente aos ciberataques e a afrontar de forma activa as ciberameazas, incluíndo a coordinación no eido público estatal das distintas capacidades de resposta a incidentes ou centros de operacións de ciberseguridade existentes.

Todo iso, co fin último de conseguir un ciberespazo máis seguro e fiable, preservando a información clasificada (tal e como recolle o artigo 4.F da Lei 11/2002) e a información sensible, defendendo o patrimonio tecnolóxico español, formando o persoal experto, aplicando políticas e procedementos de seguridade e empregando e desenvolvendo as tecnoloxías máis adecuadas para este fin.

Máis información:

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT