LORETO

LORETO, almacenamento na nube

Nunha contorna de transformación dixital e incremento da colaboración entre entidades no que nos atopamos, a ferramenta LORETO, desenvolta polo CCN- CERT, resulta de especial utilidade para mellorar a produtividade.

LORETO ao tratarse dunha Plataforma de Colaboración de Contidos (CCP- Content Collaboration Platforms) permite impulsar cambios nos procesos de traballo facéndoos máis eficientes á hora de colaborar con usuarios internos e externos.

  • Movilidad do posto de traballo: o posto de traballo dixital non se restrinxe na actualidade a unha localización física, senón que se move alí onde estea o usuario. Esta ferramenta facilita o acceso á documentación compartida desde calquera localización e é especialmente útil para facilitar o traballo en remoto.
  • Usabilidade: permite unha colaboración sinxela para os usuarios finais que poden crear facilmente novos cartafoles, convidar a externos, etc. sen necesitar contactar continuamente cos departamentos de IT.
  • Incremento da Produtividade: ao dispoñer da información de forma sinxela en calquera lugar, permite incrementar a eficiencia dos procesos de colaboración da organización e aumentar a produtividade dos usuarios.

A nivel de seguridade esta ferramenta permite limitar o acceso aos cartafoles e ficheiros compartidos só ás persoas coas que se debe colaborar, acceso a través de protocolos seguros como HTTPS, etc.

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT