Directrices para a xestión de incidentes

A información aquí recollida é un extracto das diferentes guías CCN-STIC e doutros documentos que fan referencia á xestión de incidentes. A política de seguridade de cada organización debería completar estas directrices, tendo en conta os seguintes aspectos:

 

Máis información

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT