CLARA

Ferramenta para analizar as características de seguridade técnicas definidas a través do Real decreto 3/2010 polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración electrónica. A análise do cumprimento está baseado nas normas de seguridade que foron proporcionadas a través da aplicación de patróns de seguridade, segundo as guías CCN-STIC 850A, 850B, 851B, 870A, 870B, 570A, 570B, 599A18, 599B18, 599A19, 599B19, 619 y 619B.

Tense en consideración que os ámbitos de aplicación deste tipo de patróns son moi variados e, polo tanto, dependerán da súa aplicación as peculiaridades e funcionalidades dos servizos prestados polas diferentes organizacións. Polo tanto, os patróns e normas de seguridade xeráronse definindo unhas pautas xerais de seguridade que permitan o cumprimento dos mínimos establecidos no ENS. Con todo, as diferentes organizacións deberán ter en consideración o feito de que os patróns definidos puideron ser modificados para adaptalos ás súas necesidades operativas.

A aplicación consta de CLARA ENS (versión 32 e 64 bits), para análise independente en contornas de Microsoft Windows e CLARA ENS LINUX para contornas Linux.

A ferramenta para a análise de cumprimento é funcional exclusivamente en sistemas Windows y Linux, tanto nas súas versións cliente como servidor, membros dun dominio ou independentes deste. As versións soportadas nesta primeira versión son:

Entornos Microsoft:

 • Windows 7
 • Windows 10
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016

Entornos Linux:

 • CentOS 7
 • CentOS 8
 • RedHat 7
 • RedHat 8

Descarga

CLARA ENS [Descarga] Contraseña: CLARA | Firma SHA [Descarga]

CLARA ENS Linux [Descarga] Contraseña: CLARA | Firma SHA [Descarga]

 

Contacto:

Clave PGP Descargar

FINGERPRINT 396D 3BA4 871E 97D0 0FBA 5466 BB28 1290 602B 0386

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT