Soluciones de Ciberseguridade

Dentro das funcións do Centro Criptolóxico Nacional están a coordinación, promoción e desenvolvemento de soluciones que garantan a seguridade dos sistemas e contribúan a unha mellor xestión da ciberseguridade en calquera organización e permitan unha mellor defensa fronte aos ciberataques.

Entres estas soluciones atópanse as seguintes:

 

ADA

Plataforma avanzada de análise de malware

AMPARO

Implementación de seguridade e cumprimento ENS

ANA

Automatización y normalización de auditorías

CARLA

Protección e rastrexabilidade de datos

CARMEN

Detección de APTs

CLARA

Auditoría de Cumprimento ENS/STIC en Sistemas Windows

CLAUDIA

Ferramenta para detectar ameazas complexas no posto do usuario

microCLAUDIA

Centro de vacinación

ELENA

Simulador de técnicas de cibervixilancia

ELSA

Exposición local e superficie de ataque

EMMA

Visibilidade e control sobre a rede

GLORIA

Gestión de eventos e información de seguridad

INES

Informe de Estado de Seguridade no ENS

IRIS

Indicadores relacionados para informar da situación

LORETO

Almacenamiento en la nube

LUCIA

Sistemas de Xestión Federada de Tickets

MARTA

Análisis avanzados de ficheros

MÓNICA

Xestión de eventos e información de seguridade

OLVIDO

Borrado seguro de datos

metaOLVIDO

Xestión de metadatos

PILAR

Análise e Xestión de Riscos

REYES

Intercambio de Información de Ciberamenazas

ROCIO

Inspección de Operación. Auditoría de configuraciones de dispositivos de red

VANESA

Grabaciones y emisiones online

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT