LUCIA

LUCIA (Listaxe Unificada de Coordinación de Incidentes e Ameazas) é unha ferramenta desenvolvida polo CCN-CERT para a xestión de ciberincidentes nas entidades do ámbito de aplicación do Esquema Nacional de Seguridade. Con ela preténdese mellorar a coordinación entre o CERT Gobernamental Nacional e os distintos organismos e organizacións cos que colabora.

LUCIA ofrece unha linguaxe común de perigo e clasificación do incidente e mantén a raxtrexabilidade e o seu seguimento. O sistema permite, ademais, automatizar as tarefas e integrarse con outros sistemas xa implantados.

LUCIA

Coa ferramenta LUCIA, o organismo poderá xestionar tres tipos de ciberincidentes:

Os incidentes propios do organismo

Os provenientes do sistema de alerta temperá de rede SARA (SAT-SARA).

Os provenientes do sistema de alerta temperá de internet (SAT-INET).

Documentación y descargas

Sistema LUCIA y actualizaciones | contraseña: LUCIA

Contacto:

Clave PGP Descargar

FINGERPRINT 05BF 19A8 3D73 2273 A0E3 5D6F 6B3E DCBF 4038 36FE

UE

Ministerio de Defensa
Presidencia española. Consejo de la Unión Europea
CNI
CCN
CCN-CERT