FAQ

Que é un CERT?

O termo CERT provén das siglas en inglés Computer Emergency Response Team e define un equipo de persoas dedicado á implantación e á xestión de medidas tecnolóxicas co obxectivo de mitigar o risco de ataques contra os sistemas da comunidade a quen se fornece o servizo. Tamén é coñecido polas siglas CSIRT (Computer Security and Incident Response Team) e ofrece servizos de resposta ante incidentes e de xestión de seguranza.

O primeiro CERT creouse en 1988 na Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos (propietaria desta marca rexistrada), e desde aquela fóronse creando este tipo de Equipos por todo o mundo e en distintos ámbitos da sociedade (Administración, Universidade, pescuda, empresa, etc).

Deste xeito, foron xurdindo distintos foros e organizacións que coordinan os diferentes CSIRTs de todo o mundo. Estes foros e organizacións partillan información sobre vulnerabilidades e ataques a nivel global e divulgan medidas tecnolóxicas que mitiguen o risco de ataques a sistemas e a usuarios conectados á Internet que dan servizo ás súas respectivas comunidades.

Entre estas organizacións, destacan o FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), que conta con máis de 180 membros de todo o mundo, e, no ámbito europeo, o Trusted Introducer de TERENA (Asociación Transeuropea de Pescuda e Educación de Redes). O CCN-CERT é membro de pleno dereito de ambos os foros.

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT