Notificación de incidentes

Son varias as vías para lle notificar un incidente ao CCN-CERT:

  • Ferramenta LUCIA para aquelas entidades do ámbito do Esquema Nacional de Seguridade.

  • A través do enderezo electrónico Incidentes

    Aconséllase ofrecer unha descrición o máis detallada posible do incidente e achegar a información de contacto (polo menos un enderezo de correo e un teléfono). Neste caso, deberanse cifrar as mensaxes e autenticar a identidade. No noso sitio web, atopará a nosa clave PGP/GPG.

Más información

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT