Registro de usuario

Importante: non introducir neste campo o seu correo electrónico.
Mín. 12 caracteres. Debe conter un carácter especial !=,.-#$^*[]{} , números, maiúsculas e minúsculas
Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT