MÓNICA

Gestió d'esdeveniments i informació de seguretat

Els equips de ciberseguretat han de fer front a el creixent volum i sofisticació de les amenaces. La manca de visibilitat de la xarxa, les anàlisis manuals que consumeixen molt de temps i la falta de context, afecten negativament l'eficiència dels equips. MÓNICA és un sistema automatitzat de gestió d'informació i esdeveniments de seguretat que recull en una única plataforma tota la informació existent sobre amenaces potencials, permetent no només reaccionar davant els atacs, sinó avançar-se a ells per posar-hi remei abans que succeeixin. 

  • Detecta i resol amenaces en temps real.
  • Prioritza i investiga incidents rellevants.
  • Punt únic de control i emmagatzematge centralitzat.
  • Tecnologia espanyola alineada amb l'Estratègia Nacional de Ciberseguretat.
  • Analitza el comportament de l'usuari -UEBA-.
  • Ciberinteligencia d'Amenaces.
  • Respon de forma automàtica -SOAR-.
  • Integració amb eina LUCIA per a la Gestió de Ciberincidentes en l'àmbit d'aplicació de l'Esquema Nacional de Seguretat.

Empresas certificadas:

Nombre Razón social Web Estado de certificación
ICA Sistemas y Seguridad ICA Sistemas y Seguridad, S.L. www.grupoica.com

CERTIFICADA
(02/03/2020)

SIA Sistemas Informáticos Abiertos, S.A.U. www.sia.es

CERTIFICADA
(18/11/2022)

TAISA Técnicos Asociados Informática S.A.U. www.taisa.com

CERTIFICADA
(22/10/2021)

Més informació:

Contacto:

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT