Missió i objectius

El CCN-CERT és la Capacitat de Resposta a Incidents de Seguretat de la Informació del Centre Criptològic Nacional, CCN. Aquest servei es va crear l'any 2006 com CERT Governamental Nacional espanyol i les seves funcions queden recollides en la Llei 11/2002 reguladora del Centre Nacional d'Intel·ligència, al RD 421/2004 de regulació del CCN i al RD 311/2022, de 3 de maig, que regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

D'acord a aquesta normativa, el CCN-CERT té responsabilitat en atacs informàtics sobre sistemes classificats i sobre els sistemes de les Administracions Públiques i d'empreses i organitzacions d'interès estratègic per al país (aquells que són essencials per a la seguretat nacional i per al conjunt de l'economia espanyola).

La seva missió és, doncs, contribuir a la millora de la ciberseguretat espanyola, essent el centre d'alerta i resposta nacional que cooperi i ajudi a respondre de forma ràpida i eficient als ciberatacs i a afrontar de forma activa les ciberamenaces, incloent-hi la coordinació en l’àmbit públic estatal de les diferents Capacitats de Resposta a Incidents o Centres d'Operacions de Ciberseguretat existents.

Tot això, amb la fi última d'aconseguir un ciberespai més segur i en el que es pugui confiar, preservant la informació classificada (tal com recull l'art. 4. F de la Llei 11/2002) i la informació sensible, defensant el Patrimoni Tecnològic espanyol, formant al personal expert, aplicant polítiques i procediments de seguretat i emprant i desenvolupant les tecnologies més adequades per a aquesta fi.

Més informació:

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT