CLARA

Eina per analitzar les característiques de seguretat tècniques definides a través del Reial decret 3/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. L'anàlisi del compliment es basa en les normes de seguretat proporcionades a través de l'aplicació de plantilles de seguretat, segons les guies CCN-STIC 850A, 850B, 851B, 870A, 870B, 570A, 570B,599A18, 599B18, 599A19, 599B19, 619 i 619B.

Es té en consideració que els àmbits d'aplicació d'aquest tipus de plantilles són molt variats i per tant dependran de la seva aplicació les peculiaritats i funcionalitats dels serveis prestats per les diferents organitzacions. Per tant, les plantilles i normes de seguretat s'han generat definint unes pautes generals de seguretat que permetin el compliment dels mínims establerts en l’ENS. Malgrat això, les diferents organitzacions hauran de tenir present el fet que les plantilles definides poden ser modificades per adaptar-les a les seves necessitats operatives.

L'aplicació es compon de CLARA ENS (versió 32 i 64 bits), per a anàlisi independent en entorns Microsoft Windows i CLARA ENS LINUX per a entorns Linux.

L'eina per a l'anàlisi de compliment funciona exclusivament en sistemes Windows/Linux, tant en les seves versions client com a servidor, membres d'un domini o independents al mateix. Les versions suportades en aquesta primera versió són:

Entornos Microsoft:

 • Windows 7
 • Windows 10
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016

Entornos Linux:

 • CentOS 7
 • CentOS 8
 • RedHat 7
 • RedHat 8

Descàrrega

CLARA ENS [Descarga] Contraseña: CLARA | Firma SHA [Descarga]

CLARA ENS Linux [Descarga] Contraseña: CLARA | Firma SHA [Descarga]

 

Contacte:

Clau PGP Descàrrega

FINGERPRINT 396D 3BA4 871E 97D0 0FBA 5466 BB28 1290 602B 0386

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT