SAT SARA

El Sistema d’Alerta Precoç (SAP) de la xarxa SARA (SAP-SARA) és un servei desenvolupat pel CCN-CERT en col·laboració amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (Organisme responsable de la xarxa SARA).

El seu objectiu és la detecció en temps real d'atacs i amenaces, i el duu a terme a través de l'anàlisi del tràfic de xarxa que circula entre les xarxes dels Organismes de les Administracions Públiques connectats a la xarxa SARA. El sistema es complementa amb l'anàlisi d'altres fonts de detecció (tallafocs, antivirus, proxy i DNS) que és recollida per un Sistema Central per a la seva anàlisi i correlació. En cap moment el sistema se centra en l'anàlisi del contingut del tràfic, que no sigui rellevant en la detecció d'una amenaça.

Els organismes adscrits al sistema reben informació de l'estat de seguretat de la seva xarxa a través del CCN-CERT. A més, s'està desenvolupant un portal d'informes que oferirà estadístiques i documentació, sota demanda, sobre l'estat general de la seguretat. Amb aquestes eines, els responsables dels organismes disposen d'informació valuosa per a la preservació de la seguretat a les seves respectives xarxes.

Fig. Arquitectura red SARA

Contacto

Clave PGP

* La Xarxa SARA (Sistema d'Aplicacions i Xarxes per a les Administracions) és un conjunt d'infraestructures de comunicacions i serveis bàsics que connecta les xarxes de les Administracions Públiques Espanyoles i institucions europees facilitant l'intercanvi d'informació i l'accés als serveis. La seva implantació s'estableix com una obligació en l'article 43 de la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics i en l'article 13 del Reial decret 4/2010 que regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. La Resolució de 19 de juliol de 2011, aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles, establint les condicions en les quals qualsevol òrgan d'una administració o entitat de dret públic vinculada o dependent d'aquella, accedirà a la Xarxa SARA.

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT