Notificació d'incidentes

Existeixen diverses vies per a informar d’un incident al CCN-CERT.

  • Eina LUCIA per a aquelles entitats de l'àmbit de l'Esquema Nacional de Seguretat.

  • Mitjançant del correu electrònic Incidentes

    S'aconsella oferir una descripció el més detallada possible de l'incident i la informació de contacte (com a mínim una adreça de correu i un telèfon). En aquest cas, s'hauran de xifrar els missatges i autenticar la identitat. En el nostre lloc web, trobarà la nostra clau PGP/GPG.

Más información

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT