LUCIA

LUCIA (Llistat Unificat de Coordinació d'Incidents i Amenaces) és una eina desenvolupada pel CCN-CERT per a la Gestió de ciberincidents en les entitats de l'àmbit d'aplicació de l'Esquema Nacional de Seguretat. Amb ella es pretén millorar la coordinació entre el CERT Governamental Nacional i els diferents organismes i organitzacions amb les quals col•labora.

LUCIA ofereix un llenguatge comú de perillositat i classificació d’incidents i manté la traçabilitat i el seguiment dels mateixos. El sistema permet, a més, automatitzar les tasques i integrar-se amb altres sistemes ja implantats.

LUCIA

Amb l'eina LUCIA, l'organisme podrà gestionar tres tipus de ciberincidents:

• El incidents propis de l'Organisme.

• Els provinents del Sistema d'Alerta Precoç de Xarxa SARA (SAP-SARA).

• Els provinents del Sistema d'Alerta Precoç d'Internet (SAP-INET).

Documentación y descargas

Sistema LUCIA y actualizaciones | contraseña: LUCIA

Contacto:

Clau PGP Descàrrega

FINGERPRINT 35FF 941E 4B99 5E63 6DE2 FE03 5DEF 5388 47CD 093A

UE

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT