Comunicació-Esdeveniments

El CCN-CERT té entre les seves funcions la promoció al nostre país de la cultura de la ciberseguretat, a través d'iniciatives d'intercanvi de coneixements entre tots els actors implicats. Per a això porta a terme un gran nombre d'accions d'informació i sensibilització, al mateix temps que promou diferents jornades de ciberseguritat. De la mateixa manera, manté una forta presència en mitjans de comunicació i una activitat important en diferents xarxes socials.

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT