LORETO

LORETO, emmagatzematge en el núvol

En un entorn de transformació digital i increment de la col·laboració entre entitats en el qual ens trobem, l'eina LORETO, desenvolupada pel CCN-CERT, resulta d'especial utilitat per a millorar la productivitat.

LORETO, al tractar-se d'una Plataforma de Col·laboració de Continguts (CCP-Content Collaboration Platforms) permet impulsar canvis en els processos de treball fent-los més eficients a l'hora de col·laborar amb usuaris interns i externs.

  • Mobilitat del lloc de treball: el lloc de treball digital no es restringeix en l'actualitat a una ubicació física, sinó que es mou allí on estigui l'usuari. Aquesta eina facilita l'accés a la documentació compartida des de qualsevol ubicació i és especialment útil per a facilitar el treball en remot.
  • Usabilitat: permet una col·laboració senzilla per als usuaris finals que poden crear fàcilment noves carpetes, convidar a externs, etc. sense necessitar contactar contínuament amb els departaments de IT.
  • Increment de la Productivitat: en disposar de la informació de manera senzilla en qualsevol lloc, permet incrementar l'eficiència dels processos de col·laboració de l'organització i augmentar la productivitat dels usuaris.

A nivell de seguretat aquesta eina permet limitar l'accés a les carpetes i fitxers compartits només a les persones amb les quals s'ha de col·laborar, accés a través de protocols segurs com a HTTPS, etc.

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT