FAQ

Què és un CERT?

El terme CERT prové de les sigles en anglès Computer Emergency Response Team i defineix un equip de persones dedicat a la implantació i gestió de mesures tecnològiques amb l'objectiu de disminuir el risc d'atacs contra els sistemes de la comunitat a la qual es proporciona el servei. També és conegut per les sigles CSIRT (Computer Security and Incident Response Team) i ofereix serveis de resposta davant incidents i de gestió de seguretat.

El primer CERT es va crear l’any 1988 a la Universitat Carnegie Mellon, als Estats Units (propietària d’aquesta marca registrada), i des d’aleshores s’han anat creant aquest tipus d’Equips a tot el món i als diferents àmbits de la societat (Administració, Universitat, investigació, empresa, etc).

Igualment, han anat sorgint diferents fòrums i organitzacions que coordinen els diferents CSIRTs de tot el món, comparteixen informació sobre vulnerabilitats i atacs a nivell global i divulguen mesures tecnològiques que disminueixen el risc d’atacs a sistemes i usuaris connectats a Internet. Aquestes entitats donen servei a les seves respectives comunitats.

Entre aquestes organitzacions, destaquen el FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), que disposa de més de 180 membres de tot el món, i, a nivell europeu, el Trusted Introducer de TERENA (Asociació Transeuropea d’Investigació i Educació de Xarxes). El CCN-CERT és membre de tots dos.

Ministerio de Defensa
CNI
CCN
CCN-CERT