Obrir sessió
logo

DEFENSA DAVANT DE LES CIBERAMENACES

barra-separadora

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics va establir l'Esquema Nacional de Seguretat que, aprovat mitjançant Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, té per objecte determinar la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics en el seu àmbit d'aplicació i estarà constituït pels principis bàsics i requisits mínims que permetin una protecció adequada de la informació. Posteriorment, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, recull l'Esquema Nacional de Seguretat en el seu article 156 apartat 2 en similars termes.

El 2015 es va publicar la modificació de l'Esquema Nacional de Seguretat mitjançant el Reial Decret 951/2015, de 23 d'octubre, en resposta a l'evolució de l'entorn regulatori, especialment de la Unió Europea, de les tecnologies de la informació i de la experiència de la implantació de l'Esquema.

Tornar

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web por parte del usuario, así como la recogida de estadísticas. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Modificar configuración